GIORGIS PATSOUROS NICOLAKIS PATSOUROS .... PATSOUROS KALLIOPI PATSOUROS SPYROS PATSOUROS THEODOROS PATSOUROS MARIGO PATSOUROS DIAMANTO PATSOUROS DEMETRIOS PATSOUROS ANGELIKI SKOTADIS NAME UNKNOWN Mini tree diagram

PANAGIOTIS PATSOUROS

1850 - 1910

Life History

1850

Born in PYLOS, ILIA

1878

Birth of daughter KALLIOPI PATSOUROS in PYLOS, ILIA

1880

Birth of son SPYROS PATSOUROS in PYLOS, ILIA

1883

Birth of son THEODOROS PATSOUROS in PYLOS, ILIA

1885

Birth of daughter MARIGO PATSOUROS in PYLOS, ILIA

1888

Birth of daughter DIAMANTO PATSOUROS in PYLOS, ILIA

1890

Birth of son DEMETRIOS PATSOUROS in PYLOS, ILIA

1910

Died in PYLOS, ILIA

Other facts

 

Married ANGELIKI SKOTADIS

Page created using GEDmill 1.11.0