DEMETRIOS PATSOUROS KYRIAKOULA PATSOUROS NICOLAOS BARDOUNIOTIS ANTONIOS BARDOUNIOTIS DEMETRIOS BARDOUNIOTIS VASILIKI PATSOUROS ANNA PATSOUROS ERASMIA PATSOUROS MICHAEL PATSOURAKOS ANASTASIA ..... Mini tree diagram

MARIA PATSOUROS

also known as MARIO

1878 -

Life History

1878

Born in KALAMATA

1899

Married NICOLAOS BARDOUNIOTIS

Other facts

 

Died in KALAMATA

 

Birth of son ANTONIOS BARDOUNIOTIS in KALAMATA

 

Birth of son DEMETRIOS BARDOUNIOTIS in KALAMATA

Page created using GEDmill 1.11.0