NICOLAOS PATSOUROS ELENI PATSOUROS NICOLAOS PATSOUROS IASON PATSOUROS ALEXANDRA PERRAKI CONSTANTINOS PATSOUROS PENELOPE LODIS Mini tree diagram

KYRIAKOS PATSOUROS

1947 -

ACCOUNTANT

Life History

1947

Born in ATHENS

21st Apr 1983

Birth of son NICOLAOS PATSOUROS in ATHENS

9th Aug 1989

Birth of son IASON PATSOUROS in ATHENS

Other facts

 

Married ALEXANDRA PERRAKI

Page created using GEDmill 1.11.0