STAVROS PATSOURIS STAMATIKO PATSOURIS ANDROMACHI PATSOURIS STAVROS PATSOURAKOS DEMETRIOS PATSOURIS CHRISTOPHORE PATSOURIS EVDOKIA IATRIDIS PANAGIOTA PATSOURIS DEMETRIOS PATSOURAKOS PANAGIOTIS PATSOURAKOS KYRIAKOULA DIPLARAKOS Mini tree diagram
Georgios Patsouris (1976)

Georgios Patsouris (1976)

Click to select
Click to select
Click to select
Click to select
Click to select

GEORGIOS PATSOURIS

1888 - 1978

HOMME D'AFFAIRES

Histoire de vie

1888

Né/e à KONAKIA, LACONIA

1915

Naissance de fille ANDROMACHI PATSOURIS à MADAGASCAR

1916

Naissance de fils STAVROS PATSOURAKOS à MADAGASCAR

26th Mar 1917

Naissance de fils DEMETRIOS PATSOURIS à MAJUNGA, MADAGASCAR

1919

Naissance de fils CHRISTOPHORE PATSOURIS à MADAGASCAR

1948

Mort du fils STAVROS PATSOURAKOS à PARNASSOS

1964

Mort de EVDOKIA IATRIDIS

14th Nov 1965

Mort de la fille ANDROMACHI PATSOURIS à PARIS, FRANCE

1978

Decedé/e à ATHENES

Autres faits

 

Marié/e avec EVDOKIA IATRIDIS

Page created using GEDmill 1.11.0