PANAGIOTIS PATSOUROS STAVROULA PATSOUROS PENELOPE PATSOUROS PANAGIOTIS PATSOUROS ILIANA PATSOUROS SOFIA ARVANITIS ALEXANDRA PATSOUROS GEORGIOS PATSOUROS DIONYSIA PATSOUROS MELPOMENI PATSOUROS KYRIAKOULA KOUREMBANAS Mini tree diagram

DEMETRIOS PATSOUROS

aussi connu/e comme "STRAVOSOUGIAS"

1900 - 1990

Histoire de vie

1900

Né/e à PYLOS, ILIA

1944

Naissance de fils PANAGIOTIS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1945

Naissance de fille ILIANA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1990

Decedé/e à PYLOS, ILIA

Autres faits

 

Marié/e avec SOFIA ARVANITIS

Page created using GEDmill 1.11.0