MARIA TRIGONIS CRYSTALLIA TRIGONIS CATHERINE PATSOURAKOS-COULOUMBIS Mini tree diagram

IOANNIS TRIGONIS

MARIN

Autres faits

 

Marié/e avec CATHERINE PATSOURAKOS-COULOUMBIS

 

Naissance de fille MARIA TRIGONIS

 

Naissance de fille CRYSTALLIA TRIGONIS

Page created using GEDmill 1.11.0