THEODOROS PATSOURAKOS ANTIGONE PATSOURAKOS Mini tree diagram

EVA FARMAKIS

ACTRICE

Histoire de vie

1933

Naissance de fille ANTIGONE PATSOURAKOS à ATHENES

1939

Mort de THEODOROS PATSOURAKOS à ATHENES

Autres faits

 

Marié/e avec THEODOROS PATSOURAKOS

 

2eme EPOUSE

Page created using GEDmill 1.11.0