PANAGIOTIS POULAKOS PAVLOS POULAKOS MARIA POULAKOS ELENI PATSOURAKOS Mini tree diagram

ELIAS POULAKOS

aussi connu/e comme LOUIS

Autres faits

 

Marié/e avec ELENI PATSOURAKOS

 

Naissance de fils PANAGIOTIS POULAKOS

 

Naissance de fils PAVLOS POULAKOS

 

Naissance de fille MARIA POULAKOS

Page created using GEDmill 1.11.0