ANASTASIOS PATSOURAKOS STAVROULA PATSOURAKOS Mini tree diagram

..... GIANNOURAKOS

Histoire de vie

1885

Naissance de fille STAVROULA PATSOURAKOS à KONAKIA, LACONIA

1892

Mort de ANASTASIOS PATSOURAKOS à KONAKIA, LACONIA

Autres faits

 

Marié/e avec ANASTASIOS PATSOURAKOS

 

Decedé/e à KONAKIA, LACONIA

 

1ere EPOUSE

Page created using GEDmill 1.11.0