GIORGIS PATSOUROS NICOLAKIS PATSOUROS .... PATSOUROS KALLIOPI PATSOUROS SPYROS PATSOUROS THEODOROS PATSOUROS MARIGO PATSOUROS DIAMANTO PATSOUROS DEMETRIOS PATSOUROS ANGELIKI SKOTADIS NOM INCONNU Mini tree diagram

PANAGIOTIS PATSOUROS

1850 - 1910

Histoire de vie

1850

Né/e à PYLOS, ILIA

1878

Naissance de fille KALLIOPI PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1880

Naissance de fils SPYROS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1883

Naissance de fils THEODOROS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1885

Naissance de fille MARIGO PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1888

Naissance de fille DIAMANTO PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1890

Naissance de fils DEMETRIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1910

Decedé/e à PYLOS, ILIA

Autres faits

 

Marié/e avec ANGELIKI SKOTADIS

Page created using GEDmill 1.11.0