THEODOROS PATSOUROS GEORGIOS PATSOUROS ELENI PATSOUROS EVANGELOS PATSOUROS PANAGIOTIS PATSOUROS STYLIANI PATSOUROS Mini tree diagram

STYLIANI KALDIS

Histoire de vie

1922

Naissance de fils GEORGIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1924

Naissance de fille ELENI PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1926

Naissance de fils EVANGELOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1928

Naissance de fils PANAGIOTIS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1932

Naissance de fille STYLIANI PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1948

Mort de THEODOROS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

Autres faits

 

Marié/e avec THEODOROS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0