DEMETRIOS PATSOUROS THEODOROS PATSOUROS DEMETRIOS PATSOUROS Mini tree diagram

CHRISTINA KALDIS

Histoire de vie

1920

Naissance de fils THEODOROS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1922

Naissance de fils DEMETRIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1922

Mort de DEMETRIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

Autres faits

 

Marié/e avec DEMETRIOS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0