DEMETRIOS PATSOUROS KYRIAKOULA PATSOUROS NICOLAOS BARDOUNIOTIS ANTONIOS BARDOUNIOTIS DEMETRIOS BARDOUNIOTIS VASILIKI PATSOUROS ANNA PATSOUROS ERASMIA PATSOUROS MICHAEL PATSOURAKOS ANASTASIA ..... Mini tree diagram

MARIA PATSOUROS

aussi connu/e comme MARIO

1878 -

Histoire de vie

1878

Né/e à KALAMATA

1899

Marié/e avec NICOLAOS BARDOUNIOTIS

Autres faits

 

Decedé/e à KALAMATA

 

Naissance de fils ANTONIOS BARDOUNIOTIS à KALAMATA

 

Naissance de fils DEMETRIOS BARDOUNIOTIS à KALAMATA

Page created using GEDmill 1.11.0