DIONYSIOS PATSOUROS ELIAS PATSOUROS CHRISTINA PATSOUROS GEORGIOS PATSOUROS CONSTANTINA PATSOUROS PANAGIOTIS PATSOUROS .... PATSOUROS CONSTANTINOS PATSOUROS ANGELIKI PATSOUROS STAVROULA PATSOUROS ARISTIDIS PATSOUROS Mini tree diagram

ANASTASIA ARONIS

aussi connu/e comme STASA

Histoire de vie

1921

Naissance de fils ELIAS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1924

Naissance de fille CHRISTINA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1926

Naissance de fils GEORGIOS PATSOUROS à ATHENES

1927

Naissance de fille CONSTANTINA PATSOUROS à ATHENES

1928

Naissance de fils PANAGIOTIS PATSOUROS à ATHENES

1929

Naissance de fille .... PATSOUROS à ATHENES

1932

Naissance de fils CONSTANTINOS PATSOUROS à ATHENES

1936

Naissance de fille ANGELIKI PATSOUROS à ATHENES

1940

Naissance de fille STAVROULA PATSOUROS à ATHENES

1944

Naissance de fils ARISTIDIS PATSOUROS à ATHENES

1983

Mort de DIONYSIOS PATSOUROS à ATHENES

Autres faits

 

Marié/e avec DIONYSIOS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0