NICOLAOS PATSOUROS ELENI PATSOUROS KYRIAKOS PATSOUROS CONSTANTINOS PATSOUROS Mini tree diagram

PENELOPE LODIS

Histoire de vie

1946

Naissance de fille ELENI PATSOUROS à ATHENES

1947

Naissance de fils KYRIAKOS PATSOUROS à ATHENES

1949

Naissance de fils CONSTANTINOS PATSOUROS à ATHENES

1997

Mort de NICOLAOS PATSOUROS à ATHENES

Autres faits

 

Marié/e avec NICOLAOS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0