GEORGIOS PATSOUROS ELENI PATSOUROS ELIAS PATSOUROS Mini tree diagram

CATHERINE THOIDIS

Histoire de vie

1972

Naissance de fille ELENI PATSOUROS à PIRAEUS

1974

Naissance de fils ELIAS PATSOUROS à PIRAEUS

Autres faits

 

Marié/e avec GEORGIOS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0