MICHAEL PATSOUROS PANAGIOTA PATSOURAKOS IOANNIS PATSOURAKOS PANAGIOTIS PATSOURAKOS KASSIANI PATSOURAKOS MICHAEL PATSOURAKOS IOANNIS PATSOURAKOS THEANO PATSOURAKOS GERASIMOS PATSOURAKOS MICHAEL PATSOUROS MARIA ZOAKOS THRIANI KYRIMIS Mini tree diagram

NICOLAOS PATSOURAKOS

1889 - 1967

EMPLOYE DE LA MINISTERE DES FORETS

Histoire de vie

1889

Né/e à NOMIA, LACONIA

1913

Naissance de fils MICHAEL PATSOURAKOS à PIRAEUS

1920

Naissance de fils IOANNIS PATSOURAKOS à PIRAEUS

1924

Naissance de fille THEANO PATSOURAKOS à PIRAEUS

1925

Mort du fils MICHAEL PATSOURAKOS à PIRAEUS

1926

Naissance de fils GERASIMOS PATSOURAKOS à PIRAEUS

1928

Naissance de fils MICHAEL PATSOUROS à PIRAEUS

1967

Decedé/e à PIRAEUS

Autres faits

 

Marié/e avec MARIA ZOAKOS

Page created using GEDmill 1.11.0