ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΑΤΣΟΥΡΙΑΝΩΝ

Front page image

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ

Το οικογενειακό δένδρο περιέχει 1808 πρόσωπα και 579 εικόνες

Άμεσοι σύνδεσμοι:

Δημιουργήθηκε από τον Ανάργυρο Πατσουράκο ( info@patsourakos.gr) χρησιμοποιώντας GEDmill.

Τελευταία ενημερωση 23 Δεκεμβρίου 2009.

Επιστροφή στο κύριο site

           Το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Πατσουράκου δημιουργήθηκε από τις προσπάθειες του πατέρα μου Βασιλείου Αναργύρου Πατσουράκου, ο οποίος με μεγάλη επιμονή και υπομονή κατάφερε και συγκέντρωσε, ταξινόμησε και διασταύρωσε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες γραπτές και προφορικές πηγές, με προσωπικές συνεντεύξεις με τους παλαιότερους και επιτόπια έρευνα στα χωριά των Πατσουριάνων, για τους προγόνους μας, από την απαρχή της γενεάς μας μέχρι την δεκαετία του 1980.
Συμπληρώθηκε με νεότερα στοιχεία, πληροφορίες και φωτογραφίες από εμένα και περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειάς μας που κατορθώθηκε να βρεθούν, με το επίθετο Πατσούρος, Πατσούρης, Πατσουράκος και Πατσουρέας, από το 1400 μέχρι σήμερα.
Είναι πιθανό πολλά μέλη της οικογένειάς μας, ιδίως προ του 1800, να μην περιλαμβάνονται, είτε γιατί δεν άφησαν απογόνους, είτε γιατί μετανάστευσαν, είτε γιατί σκοτώθηκαν σε κάποια μάχη, είτε γιατί η μνήμη των παλαιότερων ήταν αδύναμη, μια και στη Μάνη οι γραπτές πηγές απ' όπου μπορεί κανείς να αντλήσει γενεαλογικές πληροφορίες είναι ελάχιστες ή και ανύπαρκτες. Επίσης, τα ονόματα των γυναικών των πρώτων προγόνων δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν γιατί, ιδιαίτερα παλαιότερα αλλά και σήμερα στη Μάνη, αλλά και σε άλλους μικρούς τόπους, η σύζυγος π.χ. του Αναγνώστη Πατσουράκου ονομαζόταν Αναγνώσταινα Πατσουρόνυφη.
Ο μελετητής θα παρατηρήσει ότι σε πολλές περιπτώσεις το επίθετο Πατσούρος, Πατσούρης και Πατσουρέας αλλάζει μετά τις αρχές του 20ου αιώνα σε Πατσουράκος στα χωριά της Ανατολικής Μάνης (Κονάκια, Στροτζά κλπ) και της υπόλοιπης Πελοποννήσου (Πάτρα), ενώ παραμένει αναλλοίωτο, στις περισσότερες περιπτώσεις, στα χωριά της Μέσα Μάνης (Νόμια) και στην Πύλο. Αυτή είναι μία εξέλιξη που παρατηρείται σε όλα σχεδόν τα μανιάτικα επίθετα, αλλά δεν αλλάζει την κοινή καταγωγή μας. Τα μέλη της οικογένειας που εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό, μετά τη δεύτερη γενιά, έχουν καταχωρηθεί με λατινικό αλφάβητο (Patsourakos, Patsouris).
Το οικογενειακό δένδρο επεκτείνεται μόνο μέχρι τα πρώτα παιδιά των γυναικών, όπου αυτά είναι γνωστά, γιατί σκοπός μας ήταν να ακολουθηθεί το κοινό επώνυμο.
Έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια τα στοιχεία που περιλαμβάνονται να είναι σωστά, αλλά αυτό δεν αποκλείει πιθανά σφάλματα ή αβλεψίες και κάθε συμπλήρωση, διόρθωση, διαφωνία, αντίρρηση, επισήμανση ή παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη.
Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται προέρχονται είτε από το προσωπικό μου οικογενειακό αρχείο, είτε από κοινόχρηστες φωτογραφίες που βρήκα στο διαδίκτυο.
Έχετε τη δυνατότητα, και σας προτρέπω, μετά από επικοινωνία μαζί μου, να συμπληρώσετε το οικογενειακό δένδρο, είτε με φωτογραφίες, είτε με συμπληρωματικά στοιχεία γύρω από τη ζωή και τη δράση των συγγενών μας, είτε τέλος με νέα μέλη τα οποία, όχι από δόλο αλλά από άγνοια, έχουν παραλειφθεί.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πληροφορηθείτε τον ακριβή βαθμό συγγένειας με οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας επικοινωνώντας μαζί μου, καθώς δεν έγινε δυνατό (προς το παρόν!) να ενσωματώσω αυτή τη λειτουργία στον ιστότοπο.
Τα περισσότερα προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) έχουν παραλειφθεί σκόπιμα για ευνόητους λόγους, αλλά βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε συγγενή που θα θελήσει να επικοινωνήσει με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, μια και ο σκοπός όλου αυτού του έργου είναι να μας φέρει σε στενότερη επαφή.

Ανάργυρος (Άγις) Πατσουράκος, Μάϊος 2009.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ
           Ο Γενάρχης της οικογένειας είναι ένας Πατσούρος από τη Αγία Κυριακή, έναν μικρό οικισμό κοντά στη Νόμια της Μέσα Μάνης, για το οποίο δεν γνωρίζουμε άλλα στοιχεία, αλλά υποθέτουμε ότι πρέπει να έζησε γύρω στο 900μΧ.
Από αυτόν κάνουμε ένα μεγάλο χρονικό άλμα και φτάνουμε στο 1400 και τον Μούγιο (Μιχαήλ)και την Πασκαλιά, παιδιά ενός Πατσούρου που σκοτώθηκε σε αντεκδίκηση (βεντέτα) στη Νόμια και για τους οποίους έχουμε την πρώτη προφορική πληροφορία ύπαρξης.
           Από το Μούγιο προέρχονται όλοι οι κλάδοι της οικογένειας στη Νόμια:
Ζ Μιχαλιάνοι, από το χωριό: Νόμια σε Νόμια, Κονάκια, Πύλο, Επώνυμο: Πατσούρος ή Πατσουράκος
• Η Παναγιωτιάνοι, από το χωριό: Νόμια σε Νόμια, Καρδαμύλη, Καλαμάτα, Πάτρα, Επώνυμο: Πατσούρος ή Πατσουρέας
• Θ Μιχαηλιάνοι, από το χωριό: Νόμια, Επώνυμο: Πατσούρος ή Πατσουράκος
• Ι Γιατρακιάνοι, από το χωριό: Νόμια σε Νόμια και Πύλο, Επώνυμο: Πατσούρος
Το τμήμα της οικογένειας το οποίο μετανάστευσε αναγκαστικά το 1400 από τη Νόμια στην Ανατολική Μάνη χωρίστηκε σε διάφορους κλάδους οι οποίοι είναι:
• Α Αναγνωστιάνοι, από το χωριό: Κονάκια, Επώνυμο: Πατσούρης ή Πατσουράκος
• Β Παναγιωτιάνοι (υποκλάδοι: Θοδωριάνοι και Νικολιάνοι), από το χωριό: Στροτζά (Προσήλιο), Επώνυμο: Πατσούρης ή Πατσουράκος
• Γ Μιχιάνοι (υποκλάδοι: Πιερριάνοι, Κωνσταντιάνοι, Νικολιάνοι, Αναστασιάνοι, Μιχαλιάνοι, Γιωργιάνοι), από το χωριό: Κονάκια, Επώνυμο: Πατσούρης ή Πατσουράκος
• Δ Γκιτιάνοι, από το χωριό: Κονάκια σε Κονάκια και Μυρτιά, Επώνυμο: Πατσούρης ή Πατσουράκος
• Ε Πουλικιάνοι, από το χωριό: Κονάκια, Επώνυμο: Πατσούρης ή Πατσουράκος
• ΣΤ Στρατιάνοι, από το χωριό: Κονάκια, Επώνυμο: Πατσούρης ή Πατσουράκος
• ΚΑ από το χωριό: Σκυφιάνικα , (έχει σαν πρώτο γνωστό πρόγονο έναν Ματζουράνη, ο οποίος βαφτίστηκε περί το 1700 από κάποιον Πατσούρο από τα Κονάκια και μεγαλώνοντας άλλαξε το επίθετό του σε Πατσουράκος, αλλά μετά τόσα χρόνια θεωρώ ότι δικαίως μπορούν να συμπεριληφθούν στους συγγενείς μας), Επώνυμο: Πατσούρος ή Πατσουράκος
• ΚΑΒ από το χωριό: Νεοχώριο Καρυούπολης σε Θεσσαλία, Επώνυμο: Πατσουράκος
           Η οικογένεια, αλλά και οι διάφοροι κλάδοι της, παίρνουν το όνομά τους, όπως συνηθίζεται στη Μάνη, από τον πρώτο γνωστό πρόγονο με την κατάληξη -ιάνοι (Πατσουράκος=Πατσουρ-ιάνοι, Αναγνώστης=Αναγνωστ-ιάνοι). Η σειρά ονομασίας των κλάδων με κεφαλαία γράμματα είναι αυθαίρετη και έγινε μόνο για τη συστηματοποίηση της έρευνας.
Ένα συνοπτικό διάγραμμα της οικογένειας, των κλάδων της, των συγγενών οικογενειών καθώς και της διασποράς μας στα διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου μπορείτε να βρείτε εδώ.
           Κάθε άτομο στο οικογενειακό δένδρο είναι καταχωρημένο με το επίσημο όνομά του (π.χ. Ανάργυρος και όχι Άγις) και έχει έναν αριθμό αναφοράς (Reference Number) το πρώτο γράμμα του οποίου προσδιορίζει τον κλάδο της οικογένειας στον οποίο ανήκει (Α=Αναγνωστιάνοι), ενώ ο αριθμός των πεζών γραμμάτων και αριθμών που ακολουθούν, μείον ένα, προσδιορίζει τον αριθμό των γενεών μέχρι τον πρώτο γνωστό πρόγονο (Ανάργυρος Βασιλείου Πατσουράκος, Reference Number=Aα4δ2α, δηλαδή τετράκις εγγονός του Αναγνώστη).
           Σε ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις τα ονόματα των προγόνων είναι αυθαίρετα και έχουν δοθεί από εμένα για την συστηματοποίηση του οικογενειακού δένδρου (π.χ. Κάλλιαζη Πατσούρος).
Χρησιμοποιώντας το αλφαβητικό ευρετήριο, μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας και από τη σελίδα που θα εμφανιστεί να πλοηγηθείτε προς τους προγόνους και τους απογόνους του.
           Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται, όπου υπάρχουν, μπορούν να μεγεθυνθούν κάνοντας αριστερό κλικ επάνω τους.