GEORGIOS PATSOUROS IOANNIS PATSOURAKOS STAMATIKO PATSOURIS GEORGIOS PATSOURIS PANAGIOTA PATSOURIS DEMETRIOS PATSOURAKOS PANAGIOTIS PATSOURAKOS KYRIAKOULA DIPLARAKOS STASINI PATSOUROS Mini tree diagram

STAVROS PATSOURIS

1856 - 1944

Histoire de vie

1856

Né/e à KONAKIA, LACONIA

1886

Naissance de fille STAMATIKO PATSOURIS à KONAKIA, LACONIA

1888

Naissance de fils GEORGIOS PATSOURIS à KONAKIA, LACONIA

1890

Naissance de fille PANAGIOTA PATSOURIS à KONAKIA, LACONIA

1895

Naissance de fils DEMETRIOS PATSOURAKOS à KONAKIA, LACONIA

1896

Naissance de fils PANAGIOTIS PATSOURAKOS à KONAKIA, LACONIA

1922

Mort de la fille PANAGIOTA PATSOURIS à SKAMNAKI, LACONIA

1942

Mort de la fille STAMATIKO PATSOURIS à NEO OITILO, LACONIA

1943

Mort du fils PANAGIOTIS PATSOURAKOS à KONAKIA, LACONIA

1944

Decedé/e à KONAKIA, LACONIA

Autres faits

 

Marié/e avec KYRIAKOULA DIPLARAKOS

Page created using GEDmill 1.11.0