PANAGIOTIS PATSOUROS STAVROULA PATSOUROS PENELOPE PATSOUROS DEMETRIOS PATSOUROS ALEXANDRA PATSOUROS GEORGIOS PATSOUROS DIONYSIA PATSOUROS MELPOMENI PATSOUROS Mini tree diagram

KYRIAKOULA KOUREMBANAS

Histoire de vie

1898

Naissance de fille STAVROULA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1899

Naissance de fille PENELOPE PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1900

Naissance de fils DEMETRIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1905

Naissance de fille ALEXANDRA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1911

Naissance de fils GEORGIOS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1917

Naissance de fille DIONYSIA PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1920

Naissance de fille MELPOMENI PATSOUROS à PYLOS, ILIA

1952

Mort de PANAGIOTIS PATSOUROS à PYLOS, ILIA

Autres faits

 

Marié/e avec PANAGIOTIS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0