DEMETRIOS PATSOUROS KYRIAKOULA PATSOUROS MARIA PATSOUROS VASILIKI PATSOUROS ANNA PATSOUROS ERASMIA PATSOUROS MICHAEL PATSOURAKOS Mini tree diagram

ANASTASIA .....

Histoire de vie

1875

Naissance de fille KYRIAKOULA PATSOUROS à KALAMATA

1878

Naissance de fille MARIA PATSOUROS à KALAMATA

1880

Naissance de fille VASILIKI PATSOUROS à KALAMATA

1882

Naissance de fille ANNA PATSOUROS à KALAMATA

1883

Naissance de fille ERASMIA PATSOUROS à KALAMATA

1885

Naissance de fils MICHAEL PATSOURAKOS à KALAMATA

1908

Mort de DEMETRIOS PATSOUROS à KALAMATA

Autres faits

 

Marié/e avec DEMETRIOS PATSOUROS

Page created using GEDmill 1.11.0