ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ NATHALIE PATSOURACOS MICHEL PATSOURACOS IRENE PATSOURACOS ANRIETTE FANISAINA Mini tree diagram

MARIE-ANTOINETTE PATSOURACOS

26 Ιανουαρίου 1974 -

Γεγονότα κατά χρονολογική σειρά

26 Ιανουαρίου 1974

Γέννηση

Παρατηρήσεις

 

- ΑΝΥΠΑΝΔΡΗ

Page created using GEDmill 1.11.0