ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ-HUNTLEY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ Mini tree diagram

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΠΡΑΝΟΥ

Τέκνο από Α' γάμο Καπράνου

Page created using GEDmill 1.11.0