ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ-HUNTLEY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ Mini tree diagram

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ

Παρατηρήσεις

 

- Τέκνο από Α' γάμο Καπράνου

Page created using GEDmill 1.11.0