Μάνη Τα χωριά μας Ιστορία της οικογένειας Οικογενειακό δένδρο Φωτογραφικό αρχείο Ιστορικά - Ανέκδοτα - Διηγήσεις Guest book Επικοινωνία

Τα χωριά μας και η ιστορία τους

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΑ ΚΟΝΑΚΙΑ - ΣΤΡΟΤΖΑ (ΠΡΟΣΗΛΙΟ) ΠΥΛΟΣ ΣΚΥΦΙΑΝΙΚΑ ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ - ΣΚΑΜΝΑΚΙ ΚΑΛΛΙΑΖΗ

Καρυούπολη - Σκαμνάκι

            Η Καρυούπολη (ή Μηνιάκοβα) είναι παραδοσιακός οικισμός σε οχυρή θέση που μαζί με τους συνοικισμούς Βρύσες, Λαγκάδα και Πρωτοβά, απαριθμεί 160 κατοίκους και αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Γυθείου.
            Η παλιά Καρυούπολη βρίσκεται σε κατάφυτο λόφο, δυτικά της Δροσοπηγής και αναπτύχθηκε από το 15ο αιώνα, εποχή που η Μεσαιωνική πόλη αποτέλεσε σημαντικό Βυζαντινό Κέντρο της Μάνης. Ο Κων/νος Παλαιολόγος διέθετε βυζαντινή φρουρά στο Κάστρο της Καρυούπολης που ήταν και έδρα Επισκόπου, ενώ παρήκμασε μετά την πτώση του Μυστρά.
            Στο ύψωμα του λόφου βρίσκεται το επιβλητικό οχυρό των Καβαλλιεράκη - Φωκά που εμπόδιζε την διέλευση προς την Μάνη και αποτελείται από δύο κύρια κτιριακά συγκροτήματα με τοξωτές πύλες, περίβολο και πολεμίστρες, που αρκετές είναι δίδυμες.
            Σήμερα διακρίνουμε ανατολικά ένα τμήμα του επιβλητικού πύργου με τους λαξεμένους λίθους και ΒΔ ένα εντυπωσιακό ορθογώνιο κτίσμα, με πολεμίστρες που διέθετε θολοσκέπαστους εσωτερικούς χώρους και χρησίμευε μάλλον για Επισκοπείο. Έξω από το κάστρο υπάρχουν ίχνη από κτίσματα, τάφους, στέρνες, λατομεία κλπ. Στη βόρεια πλευρά βρίσκονται οι ναοί του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου του 13ου αιώνα.

(Πηγή: http://www.mani.org.gr/horia/dgithiou/karioupoli/karioupoli.htm    http://www.mani.org.gr/horia/dgithiou/skamnaki/skamnaki.htm)

            Ένας μικρός κλάδος των Πατσουριάνων, προερχόμενοι από το Σκαμνάκι, εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Καρυούπολης και στο Νεοχώριο περί το 1500. Παρέμειναν μέχρι περίπου τα μέσα του 17ου αιώνα και κατόπιν μετακινήθηκαν ξανά στο χωριό Σκαμνάκι, που βρίσκεται κοντά στα Κονάκια. Περί το τέλος του 19ου αιώνα  ο κλάδος αυτός της οικογένειας, μη αφήνοντας απογόνους, εξαφανίστηκε από την περιοχή.
            Από αυτόν τον κλάδο προέρχονται οι συγγενείς που βρίσκονται σήμερα στη Θεσσαλία. Ο πρόγονός τους Ιωάννης Δημητρίου Πατσουράκος έφυγε για τη Θεσσαλία στις αρχές του 20ου αιώνα για να δουλέψει στην κατασκευή του σιδηρόδρομου και εγκαταστάθηκε στο χωριό Σταυρός Φαρσάλων.